LFS Buchhof
Zellach 18
9400 Wolfsberg

Tel.: +43(0) 4352/2417-0
Fax: +43(0) 4352/2417-4
e-mail:      office@lfs-buchhof.ksn.at

 

 

 

 

 

1) Smo strokovna kmetijska šola za gospodinjstvo z avtonomnim težiščem »Spremljanje
otrok in mladincev v prostem času«.

Moto šole je »izobrazba za življenje«. Dijakinje in dijaki dobijo osnovno izobrazbo, da lahko začnejo samostojno in neodvisno privatno in poklicno življenje. Naše izobraževanje ponuja dobro splošno izobrazbo, izoblikovanje osebnosti in znanje za socialno delo ter temeijtogospodinjsko izobrazbo v predmetih. Organizacija gospodinjstva, kuhanje in vodenje kuhinje, poslovna ekomomika oblikovanje vrta in okolja, predelava tekstila s šivanjem in poslovna ekonomika. Umetnost in kreativnost sta vsebina naših projektov. Izobrazba za spremljanje otrok in mladincev v prostem času je naša posebnost, edinstvena na avstr. Koroškem in vključena v triletno izobrazbo. Na tem področju sodelujemo z organizacijo »Kärntner Hilfswerk“.
Dijakinje in dijaki po uspešnem zaključku dobijo diplomo strokovna
delavka/strokovni delavec za gospodinjstvo in certifikat
»Spremljevalka/spremljevalec otrok in mladincev v prostem času«.

2) Razlikujemo se od ostalih šol! Po želji ponujamo možnost bivanja v internatu. Med 2. in 3. letnikom je obvezna praksa, ki jo dijakinje in dijaki opravijo na turstičnih kmetijah, v večjih gospodinjstvih, na kmetijah ali v socialnih ustanovah (otroški vrtci, domovi ostarelih). Povprečno 50 % naše triletne izobrazbe obsega praksa in praktični pouk v malih skupinah.

 

3) Povzetek

Z zaključkom naše šole so dijakinje in dijaki dobro izobraženi in imajo možnosti zaposlovanja na mnogih področjih kot organizacija gospodinjstva, turizem, v javnih ustanovah, v kmetijstvu in sorodnih panogah, v vseh storitvenih dejavnostih ali samostojno kot spremljevalci otrok in mladincev v prostem času. Pridobljeno znanje je koristno za uravnoteženo in izpolnjeno vsakdanje življenje. Zaključek naše strokovne kmetijske šole je dobra priprava za nadaljna šolanja z maturo in za poznejši študij na univerzah. Če imate vprašanja jih nam pošljite po elektronski pošti: direktion@lfs-buchhof.ksn.at